OBJEDNÁVKA
Mn. Produkt Cena
0
Zatím nemáte vybranou žádnou službu.
Tabulka rychlostí

Tabulka rychlostí


Tarif
/Obchodní název
D - download U - upload
Minimální Běžná Maximální
/inzerovaná
Minimální Běžná Maximální
/inzerovaná
Air 15 6 12 15 2 3 4
Air 25 10 20 25 2 3 4
Air 30 12 25 30 2 3 4
Air 50 20 45 50 2 3 4
Air 100 6G 35 90 100 5 7 10
Air 250 6G 90 210 250 5 7 10
Fiber 50M 35 45 50 5 8 10
Fiber 100M 35 95 100 5 8 10
Fiber 250M 90 210 250 5 8 10

Rychlost stahování - D - download

Rychlost nahrávání - U - upload

Maximální / Inzerovaná - maximální odhadovaná rychlost vzhledem k použité technologii

Minimální - rychlost, na kterou může klesnout běžná rychlost po velmi omezenou dobu a v době vytížení sítě

Běžná - rychlost, kterou by mohl Účastník očekávat a reálně dosahovat většinu času využití služby při stahování a nahrávání dat

Odchylky rychlostí:

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

V případě nedodržení těchto odchylek má uživatel právo službu reklamovat.

Výše uvedené údaje (Mbps) znamenají, že za 1 s se stáhne uvedený objem dat, tj.: Mbps = megabit za sekundu.

Poskytovatel neomezuje objem stahovaných dat (nestanovil datový objem) a nesnižuje tak rychlost stahování ani nahrávání dat. Odchylka od inzerované rychlosti nemá zásadní vliv na výkon práva Účastníka na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a poskytování aplikací a služeb a využívání koncového zařízení podle svého vlastního výběru, a to bez ohledu na polohu koncového uživatele nebo Poskytovatele či polohu, původ nebo určení dané informace, obsahu, aplikace nebo služby, a to prostřednictvím své služby přístupu k internetu. Reálný dopad je takový, že vyhledávaná informace, popř. využívaná služba může být načtena rychleji, případně pomaleji.