OBJEDNÁVKA
Mn. Produkt Cena
0
Zatím nemáte vybranou žádnou službu.
Technické parametry služeb

Technické parametry služeb


Připojení k síti internet

 • Typ služby: služba přístupu k síti bez omezení
 • Limity: služba bez časových a datových limitů
 • Dostupnost: Služba je dostupná 24 hodin denně, po celý rok
 • Omezení: V případě oprav či údržby sítě může dojít k omezení poskytování služby. Doba omezení se nezapočítává do doby pro výpočet úrovně kvality.
 • Koncové zařízení: Poskytovatel neručí za kompatibilitu přijímacích zařízení jiných poskytovatelů či prodejců
 • Parametry: Poskytovatel negarantuje specifické parametry přístupu ke všem objektům v síti Internet. Poskytování internetových služeb třetími stranami (např. přístup k webovým stránkám) je závislé na spojení obou koncových bodů (uživatel-poskytovatel služby) napříč sítí a je tedy mimo kontrolu firmy Ing. Ladislav Rudolf - rudolf-net.cz.
 • Obsah: Poskytovatel neodpovídá za obsah informací přenášených v rámci služby, ani za případné porušení práv třetích osob informacemi přenášenými v rámci služby není-li zákonem stanoveno jinak.
 • Inzerovaná, Maximální, Běžná a Minimální rychlost je uvedena v tabulce rychlostí
 • Download/Rychlost stahování směrem k uživateli je uveden v tabulce rychlostí
 • Upload/Rychlost odesílání směrem od uživatele je uveden v tabulce rychlostí
 • Tabulka rychlostí níže
 • Faktory ovlivňující rychlost připojení jsou zejména:
  • - připojená elektronická zařízení (jejich poloha umístění, počet připojených zařízení současně, kvalita zařízení, konfigurace zařízení)
  • - běžnou či maximální rychlost připojení lze dosáhnout pouze v případě, že je elektronické zařízení kvalitní a připojeno k síti přímo a nikoliv prostřednictvím technologie Wi-Fi
  • - sdílení kapacity sítě více účastníky, komunikace na přípojném vedení, na kterém je poskytována služba či další faktory sítě Internet stojící mimo vliv firmy Ing. Ladislav Rudolf - rudolf-net.cz
 • Reklamace služeb dle platných Všeobecných podmínek dostupných na stránkách firmy Ing. Ladislav Rudolf - rudolf-net.cz

IPTV

 • Typ služby: Převzaté televizní vysílání
 • Dostupnost: Služba je dostupná 24 hodin denně, po celý rok
 • Omezení: V případě oprav či údržby sítě může dojít k omezení poskytování služby. Doba omezení se nezapočítává do doby pro výpočet úrovně kvality.
 • Koncové zařízení: Motorola VIP 1003, Arris 1113, Arris 4302 a vyšší
 • služba IPTV sdílí rychlost internetového připojení
 • Minimální rychlost internetového připojení:
  • - SD kanály 2Mbps
  • - HD kanály 6Mbps
 • Podporované video výstupy: SCART (SD), CINCH(SD), HDMI(SD, HD)

VOIP

 • Služba: Služba VOIP spočívá v hlasovém spojení přes IP síť propojením se sítěmi ostatních poskytovatelů v rámci SIP protokolu.
 • Služba je poskytovaná v pevném místě s geografickým číslem.
 • Dostupnost: Služba Telefon je dostupná 24 hodin denně, po celý rok.
 • Omezení: V případě oprav či údržby sítě může dojít k omezení poskytování služby. Doba omezení se nezapočítává do doby pro výpočet úrovně kvality.
 • Tísňová volání: V rámci služby VOIP je poskytován přístup k tísňovým voláním. Dále jsou poskytovány údaje o lokalizaci volajícího na čísla tísňového volání. Přístup k číslům tísňového volání není omezen.
 • Koncové zařízení: Poskytovatel neručí za kompatibilitu přijímacích zařízení jiných poskytovatelů či prodejců.